برق و الکترونیک

پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

پروژه-مراقبت-و-نگهداری-از-ترانسهای-قدرت

قسمتی از متن:
زمين زير ترانس هاي روغني بايد به طرف چاهك مخصوص روغن شيب بندي شده و روي آن با قلوه سنگ تميز به ارتفاع حداقل 25 سانتيمتر پر شود.چاهك روغن كه لوله تخليه براي آن پيش بيني مي شود معمولاً‌در كنار ديوار ساخته شده و بايد به طور مرتب توسط اپراتور بازديد شود.
بايد مراقبت نمود كه روغن قابل اشتعال در ترنچهاي كابل و يا منهولهاي ديگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس بايد شن خشك در جعبه هاي مخصوص و همچنين لوازم ديگر اطفاء حريق وجود داشته باشد.
يك ترانس را بعد ا زاتمام عمليات نصب ، بايد تحت تستها و بررسيهاي لازم قرار داده و پس ا زآن در سرويس گذاشت . هدف از اين تستها عبارت است از حصول اطمينان از عملكرد صحيح رله ها و مدارات حفاظتي و اينترلاكهاي الكتريكي دژنكتورها ، چك كردن كليه ترمومترها ،چك كردن سطح روغن در كنسرواتور و اطمينان از برقرار بودن ارتباط آن با تانك ترانس.

فهرست:
مقدمه
خشك كردن ترانسفورماتورها
دژنگتورها
تستهاي دوره اي تجهيزات كليد خانه هاي فشار قوي
چك كردن رله بوخهلتز
زمين حفاظتي در تجهيزات الكتريكي

دانلود فایل

دانلود فایل پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

مراقبت از ترانس,دانلود پروژه در مورد مراقبت از ترانس,دانلود تحقیق در مورد ترانس,ترانس های برق,نحوه محافظت از ترانس برق,پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت,دانلود پروژه مراقبت از ترانس های قدرت,ترانس های قدرت,ترانس قدرت

پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت